info

  Bra Elektriker i Stockholm AB


ELGUIDE:

R BEHÖVER DU EN ELEKTRIKER?

Några goda råd!


Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.


Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt.


Ta inga risker när du gör eljobbet själv


Är du det minsta osäker ska du lämna över jobbet till en elinstallatör. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador. Chansa aldrig, ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.


Stäng av strömmen innan du börjar


Oavsett vilket slags elarbete som du ska utföra så ska du alltid börja med att stänga av strömmen. Dra ur stickproppen om det är en apparat du tänker arbeta med. Rör elarbetet delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren.


Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar. Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på strömmen under tiden som du arbetar.


Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring


Om proppen går på nytt finns det ett fel som måste åtgärdas. Kontakta en elinstallatör om du inte själv kan hitta felet. Trasiga proppar ska slängas – försök aldrig att reparera dem.


Montering av skarvsladdar


Om du sätter ihop en skarvsladd som ska användas i ett jordat uttag, måste alla delar till skarvsladden vara i jordat utförande. Glöm inte att kontrollera den grön-gula skyddsledaren så att den verkligen sitter fast ordentligt på rätt ställe. Den får aldrig anslutas till någon annan anslutningsskruv än den som är försedd med en jordsymbol.


Om sladden har gått av eller om isoleringen har skadats får du inte laga den.

Elektriker tjänst i Stockholm, Värmdö och Nacka " Elektriker"

AVAILABLE

All vardagar

från 7:00 till 18:00 SERVICE

Ring till elektriker direkt

  08 556 504 68

Boka elektriker? Har ni frågor eller funderingar? Skriv nedan så hör vi av oss till er inom 2 timmar.

 
 
 
 

Bra elektriker

Elektriker i Nacka, Elektriker i Saltsjöbaden, Elektriker i Värmdö, Elektriker i Saltsjö-Boo, Elektriker i Gustavsberg, Elektriker i Stockholm